Cieszyński portal sportowy - lekkoatletyka

Lekkoatletyka

Lekkoatletyka (także lekka atletyka) – jedna z najstarszych dyscyplin sportu, oparta na naturalnym ruchu.

Podstawowe konkurencje lekkoatletyczne: biegi, skoki, rzuty i chód mają swój początek w zachowaniach pradawnych ludzi. Były one w naturalny sposób uprawiane i trenowane przez człowieka, który musiał biegać, skakać przez przeszkody terenowe oraz rzucać oszczepem czy kamieniem. Z biegiem lat, dla rozrywki, człowiek zaczął stosować różne formy rywalizacji i wtedy obok sportów walki pojawiły się konkurencje lekkoatletyczne.

Starożytni Grecy podczas swoich igrzysk wprowadzili konkurencje rzutu dyskiem i biegi na krótkim dystansie, nieco później skok w dal z miejsca. Bieg maratoński jest konkurencją olimpijską od czasów pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich, wprowadzono ją dla upamiętnienia wyczynu Filippidesa, który po zwycięstwie Greków nad Persami w bitwie pod Maratonem pobiegł do Aten zanieść tę nowinę.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekkoatletyka

 

Z uwagi na swoją wszechstronność lekkoatletyka nazwana jest Królową Sportu. Zasłużyła sobie na ten wzniosły przydomek wieloma walorami. Różnorodność i mnogość konkurencji wchodzących w skład lekkoatletyki stwarza doskonałe możliwości dla rozwoju wszystkich cech motorycznych i wolicjonalnych człowieka.

Lekkoatletyka mimo całej różnorodności swych konkurencji stanowi spójny system szkoleniowy, wychowawczy i organizacyjny. Dzięki swej wszechstronności może być podstawą każdego nowoczesnego systemu wychowania fizycznego.

Lekkoatletyka jako jedna z nielicznych dyscyplin sportowych pozwala młodzieży wykorzystać swoje szanse w podnoszeniu poziomu sportowego niezależnie od posiadanych warunków fizycznych i dyspozycji psychicznej. Praktycznie każdy młody człowiek może znaleźć konkurencję w lekkiej atletyce, która mu będzie odpowiadała. Ta swoboda wyboru odpowiedniej konkurencji dopasowanej do swoich możliwości spowodowała, że lekkoatletyka stała się w większości państw świata dyscypliną podstawową i ogólnie dostępną. Olbrzymią zaletą lekkiej atletyki jest jej duży wpływ na poprawę stanu zdrowia ćwiczących. Ma to szczególne znaczenie w chwili, gdy większość dyscyplin sportowych została wepchnięta do hal i sal sportowych, nawet w okresie letnim, przez to utraciła wiele walorów higienicznych czy też zdrowotnych.

Uprawianie lekkiej atletyki zmusza ćwiczących do prowadzenia dużej ilości zajęć na świeżym powietrzu przez cały rok. Wpływa to bardzo korzystnie na stan zdrowia ćwiczących. Młodzież dobrze przygotowana pod względem lekkoatletycznym potrafi w wielu dyscyplinach sportu uzyskać znacznie lepsze wyniki/rezultaty niż ta, która takiego przygotowania nie miała. Potwierdzają ten stan rzeczy wyniki licznych badań naukowych prowadzonych wśród młodych sportowców.

Ponadto lekkoatletyka na podstawowym szczeblu szkolenia nie wymaga poważniejszych nakładów finansowych zarówno w zakresie urządzeń jak i sprzętu. Biorąc pod uwagę przedstawione tu niektóre zalety tej dyscypliny sportu dochodzimy do przekonania, że lekkoatletyka zajmuje poczesne miejsce w światowym systemie wychowania sportowego młodzieży.
Najlepszym tego przykładem jest fakt, że Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki (IAAF) zrzesza najwięcej krajów, wyprzedzając między innymi piłkę nożną.

Podobnym przykładem jest również Polska, gdzie we współzawodnictwie Klubowego Mistrza Polski za rok 2011 sklasyfikowano 333 kluby, a w piłce nożnej, która jest bardzo popularna tylko i aż 222.

źródło: http://sport.wlodkowic.pl/course/view.php?id=22&page=2382

 

menu